GKG Logo

 

Department of Geology >> Faculty

 

Faculty Name  Designation Qualification   
Mr. S. H. Pisal Vice-Principal M. Sc. B. Ed. More Details
Ms. A. V. Jadhav Shikshan Sevak M. Sc. B. Ed.  
Mr. A. B. Chavan Shikshan Sevak M. Sc. B. Ed.